Tổng hợp cấu trúc 12 Thì trong Tiếng Anh dễ nhớ mới 09/2022

Tổng hợp cấu trúc 12 Thì trong Tiếng Anh dễ nhớ mới 09/2022

Thủ Thuật
Rate this post

Nội Dung Bài Viết

Rate this post

Công thức Tiếng Anh căn bản mà ai cũng biết bất kể bạn có phải dân chuyên Anh Ngữ hay không chính là 12 thì trong Tiếng Anh. 12 thì này được chia thành 3 nhóm cơ bản theo 3 mốc thời gian: Hiện tại, Quá khứ và Tương lai. 

Trong bài viết dưới đây, Game Bài Đổi Thưởng.com sẽ tổng hợp công thức, cách dùng cũng như dấu hiệu nhận biết của các thì trong Tiếng Anh Update 2022 . Hãy cùng theo dõi bài viết để cập nhật thêm cho mình những kiến thức còn đang thiếu nhé!

Công thức tiếng anh: Thì hiện tại đơn (Present simple)

Công thức tiếng anh: Thì hiện tại đơn (Present simple)
Công thức tiếng anh: Thì hiện tại đơn (Present simple)

Định nghĩa

Thì hiện tại đơn (Simple Present hay Present Simple) là một thì trong tiếng Anh hiện đại. Thì hiện tại đơn diễn tả một sự việc hay một hành động mang tính chất chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hay một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

Công thức với Động từ thường

 • Khẳng định: S + V(s/es) + O
  Ex: He walks every day. (Anh ấy đi bộ mỗi ngày.)
 • Phủ định: S + do/does not + V_inf + O
  Ex: I don’t like to eat durian. (Tôi không thích ăn sầu riêng.)
 • Nghi vấn: Do/Does + S + V_inf + O?
  Ex: Do you often study late? (Bạn có thường xuyên đi học muộn không?)

Công thức với Động từ tobe

 • Khẳng định: S + am/is/are + O.
  Ex: My mother is a nurse. (Mẹ tôi là một y tá.)
 • Phủ định: S + am/is/are not + O.
  Ex: He’s not a bad guy. (Anh ấy không phải là một kẻ xấu.)
 • Nghi vấn: Am/is/are + S + O?
  Ex: Are you ready? (Bạn đã sẵn sàng chưa?)

Cách dùng

 • Diễn tả một sự thật hiển nhiên, một chân lý.
  Ex: Water boils at 100 degrees Celsius. (Nước sôi ở 100 độ C.)
 • Diễn tả một thói quen, sở thích hay hành động được lặp đi lặp lại ở hiện tại.
  Ex: I exercise for 30 minutes a day. (Tôi tập thể dục 30 phút mỗi ngày.)
 • Diễn tả một lịch trình, chương trình, một thời gian biểu.
  Ex: The plane takes off at 8 o’clock tomorrow morning. (Máy bay cất cánh lúc 8 giờ sáng mai.)

Lưu ý: Khi chia động từ với chủ ngữ là số ít, cần thêm “es” ở những động từ có chữ cái tận cùng là: -o, -s, -z, -ch, -x, -sh

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: Trong câu thường có trạng từ chỉ tần suất như: Everyday/night/week, often, usually, always, sometimes,…

Công thức tiếng anh: Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous tense)

Công thức tiếng anh: Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous tense)
Công thức tiếng anh: Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous tense)

Định nghĩa

Thì hiện tại tiếp diễn (Tiếng Anh: Present Continuous hay Present Progressive) dùng để diễn tả một hành động xảy ra vào thời điểm hiện tại, đang diễn ra và kéo dài dài một thời gian ở hiện tại.

Công thức tiếng Anh 

 • Khẳng định: S + am/is/are + V_ing + …
  Ex: I am doing homework. (Tôi đang làm bài tập về nhà.)
 • Phủ định: S + am/is/are not + V_ing + …
  Ex: She is not playing soccer with her brother. (Cô ấy đang không chơi bóng đá với em trai cô ấy)
 • Nghi vấn: Am/Is/Are + S + V_ing + …?
  Ex: Are you working? (Bạn đang làm việc à?)

Cách dùng

 • Diễn tả hành động đang xảy ra và kéo dài ở hiện tại.
  Ex: My brother is playing soccer now. (Anh trai tôi đang chơi bóng đá bây giờ.)
 • Diễn tả dự định, kế hoạch sắp xảy ra trong tương lai đã định trước.
  Ex: Hãy yên lặng! Mọi người đang thảo luận. (Ngày mai tôi sẽ đi ăn với bạn bè.)
 • Diễn tả sự phàn nàn về việc gì đó, dùng với “Always”.
  Ex: He is always going to work without remembering to bring documents. (Anh ấy luôn đi làm mà không nhớ mang theo tài liệu.)
 • Dùng để cảnh báo, đề nghị và mệnh lệnh.
  Ex: Be quiet! Everyone is discussing. (Hãy yên lặng! Mọi người đang thảo luận.)

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn: Trong câu thường có những cụm từ chỉ thời gian sau sau: Now, at the moment, at present, right now, look, listen, be quiet.…

Lưu ý: Không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với những từ chỉ cảm giác, tri giác như: like (thích), need (cần), want (muốn), know (biết) , think (nghĩ), believe (nhớ)…

Công thức tiếng anh: Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense)

Công thức tiếng anh: Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense)
Công thức tiếng anh: Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense)

Định nghĩa

Thì hiện tại hoàn thành (Tiếng Anh: The present perfect tense) được dùng để diễn tả về một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra hành động đó.

Công thức tiếng Anh 

 • Khẳng định: S + has/have + V3/ed + O
  Ex: I have been a nurse for more than six years (Tôi làm y tá đã hơn 6 năm.)
 • Phủ định: S + has/have not + V3/ed + O
  Ex: We haven’t seen Mike since Thursday. (Chúng tôi đã không gặp Mike kể từ thứ Năm..)
  Lưu ý: has not = hasn’t, have not = haven’t
 • Nghi vấn: Have/has + S + V3/ed + O?
  Ex: Have you called him yet? (Bạn đã gọi cho anh ấy chưa?)

Cách dùng

 • Diễn tả 1 hành động xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn ở hiện tại và tương lai.
  Ex: I have been a teacher since 2014. (Tôi đã là một giáo viên từ năm 2014.)
 • Diễn tả hành động xảy ra và kết quả trong quá khứ nhưng không nói rõ thời gian xảy ra.
  Ex: My sister has lost my hat. (Em gái tôi đã làm mất mũ của tôi.)
 • Diễn tả hành động vừa mới xảy ra.
  Ex: I have just broken up with my boyfriend for 15 minutes. (Em vừa chia tay bạn trai được 15 phút.)
 • Nói về kinh nghiệm, trải nghiệm.
  Ex: My winter vacation last year has been a the worst I’ve ever had. (Kỳ nghỉ đông năm ngoái của tôi là một kỳ nghỉ tồi tệ nhất mà tôi từng có.)

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành: Trong câu thường có những từ sau: Since, for, Already, just, ever, never, yet, recently, before,…

Công thức tiếng anh: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous tense)

Công thức tiếng anh: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous tense)
Công thức tiếng anh: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous tense)

Định nghĩa

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (tiếng Anh: Present Perfect Continuous) dùng để chỉ về một hành động hay sự việc bắt đầu trong quá khứ và vẫn tiếp diễn ở hiện tại, có khả năng lan tới tương lai do đó không có kết quả rõ rệt. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của một hành động đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục tới hiện tại (có thể tới tương lai).

Công thức tiếng Anh 

 • Câu khẳng định: S + has/have been + V_ing

Ex: I have been learning English for 3 years. (Tôi đã học tiếng Anh được 3 năm.)

 • Câu phủ định: S + has/have not been + V-ing

Ex: Mike hasn’t been smoking for 5 months. (Mike đã không hút thuốc 5 tháng gần đây.)

 • Câu nghi vấn: Have/Has + S + been + V-ing?

Ex: Have you been standing in the rain for more than two hours? (Bạn đứng dưới mưa hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đúng không?)

Lưu ý:

 • S = I, we, you,they (số nhiều) + have
 • S = He, she, it, (số ít) +has

Cách dùng

 • Diễn tả hành động xảy ra diễn ra liên tục trong quá khứ, tiếp tục kéo dài đến hiện tại.
  Ex: I have been learning English for 8 years. (Tôi đã học tiếng anh được 8 năm.)
 • Diễn tả hành động vừa kết thúc, mục đích nêu kết quả của hành động.
  Ex: I am tired of because I have been working all night. (Tôi mệt mỏi vì tôi đã làm việc cả đêm.)

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường có các từ sau: All day/week, since, for, for a long time, recently, lately, up until now,…

Công thức tiếng anh: Thì quá khứ đơn (Past simple tense)

Công thức tiếng anh: Thì quá khứ đơn (Past simple tense)
Công thức tiếng anh: Thì quá khứ đơn (Past simple tense)

Định nghĩa

Thì quá khứ đơn (tiếng Anh: Past Simple) dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ (không còn diễn ra hoặc gây ảnh hưởng tới hiện tại), đã chấm dứt ở hiện tại và biết rõ thời gian hành động đó diễn ra.

Công thức với động từ thường

 • Câu khẳng định: S + V2/ed + O
  Ex: I did my homework last week. (Tôi đã làm bài tập từ tuần trước.)
 • Câu phủ định: S + did not + V_inf + O
  Ex: I didn’t leave the house last night. (Tôi đã không ra khỏi nhà đêm qua.)
 • Câu nghi vấn: Did + S + V_inf + O ?
  Ex: Did you cook dinner? (Bạn đã nấu bữa tối rồi chứ?)

Công thức với Động từ tobe

 • Câu khẳng định: S + was/were + O
  Ex: Yesterday, I was tired. (Hôm qua, tôi mệt mỏi..)
 • Câu phủ định: S + were/was not + O
  Ex: Yesterday, the road was not clogged. (Hôm qua đường không bị tắc.)
 • Câu nghi vấn: Was/were + S + O?
  Ex: Was he absent last morning? (Anh ấy vắng mặt vào sáng qua?.)

Lưu ý:

 • S = I, he , she, it (số ít) + was
 • S= We, you, they (số nhiều) + were

Cách dùng

 • Diễn tả một hành động đã xảy ra và đã kết thúc tại thời điểm trong quá khứ.
  Ex: I did my homework. (Tôi đã làm bài tập về nhà của tôi.)
 • Diễn tả những hành động xảy ra liên tiếp tại trong thời điểm quá khứ.
  Ex: Yesterday morning, I ate breakfast then I went to school. (Sáng hôm qua, tôi ăn sáng sau đó tôi đi học.)
 • Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra tại thời điểm trong quá khứ
  Ex: When I was studying, my brother watched the movie. (Khi tôi đang học, anh trai tôi xem phim.)

Dấu hiệu nhận biết: Các từ thường xuất hiện trong câu ở thì quá khứ đơn: Yesterday, last night/ last week/ last month/year, ago,…

Cách phát âm -ed

Trong thì quá khứ các động sẽ được thêm đuôi “ed” vào sau động từ trừ một số động từ bất quy tắc. Các bạn tham khảo về cách phát âm ed:

 • Đuôi /ed/ được phát âm là /t/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /id/ khi động từ quá khứ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/
 • Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những động từ quá khứ thuộc trường hợp còn lại.

Công thức tiếng anh: Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense)

Công thức tiếng anh: Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense)
Công thức tiếng anh: Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense)

Định nghĩa

Thì quá khứ tiếp diễn (tiếng Anh: Past Continuous) là một thì trong tiếng Anh hiện đại được dùng để nhấn mạnh quá trình hay diễn biến của sự vật hay sự việc hay thời gian sự vật, sự việc đó diễn ra.

Công thức tiếng Anh 

 • Câu khẳng định: S + were/ was + V_ing + O
  Ex: I was playing volleyball when it started to rain. (Tôi đang đi chơi bóng chuyền thì trời mưa.)
 • Câu phủ định: S + were/was+ not + V_ing + O
  Ex: I was not going out when my friend came yesterday. (Tôi đã không đi chơi khi bạn tôi đến hôm qua.)
 • Câu nghi vấn: Were/was+S+ V_ing + O?
  Ex: Was she talking about her dog? (Cô ấy đang nói về con chó của mình?)

Cách dùng

 • Để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ.
  Ex: My mom was cooking rice at 6 o’clock last night. (Mẹ tôi đang nấu cơm lúc 6 giờ tối qua.)
 • Diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ thì có một hành động khác xen vào.
  Ex: I was playing game when he called. (Tôi đang chơi game thì anh ấy gọi.)
  Lưu ý: với hành động đang xảy ra, ta chia ở thì quá khứ tiếp diễn, hành dộng chen vào chia ở thì quá khứ đơn
 • Diễn tả những hành động xảy ra song song với nhau.
  Ex: While I washed the vegetables, my mother cooked the chicken soup. (Trong khi tôi rửa rau, mẹ tôi nấu canh gà.)

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thì quá khứ tiếp diễn thường có trạng từ thời gian trong quá khứ với thời điểm xác định.
Ví dụ: At/At this time + thời gian quá khứ (at 7 o’clock yesterday), in + năm quá khứ, in the past,…

Công thức tiếng anh: Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense)

Công thức tiếng anh: Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense)
Công thức tiếng anh: Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense)

Định nghĩa

Thì quá khứ hoàn thành (tiếng Anh: Past Perfect) dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động nào xảy ra sau sẽ dùng thì quá khứ đơn.

Công thức tiếng Anh 

 • Câu khẳng định: S + had + V3/ed + O
  Ex: I had done his homework before my mom arrived. (Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà mẹ tôi về)
 • Câu phủ định: S + had + not + V3/ed + O
  Ex: She hadn’t come home when her mother got there. (Cô ấy vẫn chưa về nhà mẹ cô tôi về.)
 • Câu nghi vấn: Had + S + V3/ed + O?
  Ex: Had the film ended when she arrived at the cinema? (Bộ phim đã kết thúc khi cô ấy tới rạp phải không?)

Lưu ý: trong thì quá khứ hoàn thành, các động từ được chia theo thì quá khứ hoặc chia theo bảng động từ bất quy tắc.

Cách dùng

 • Diễn tả hành động đã hoàn thành trước một thời điểm trong quá khứ
  Ex: By 5:00 pm Mike had left Ha Noi. (Đến 5 giờ chiều Mike đã rời Hà Nội.)
 • Diễn đạt một hành động đã xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Hành động xảy ra trước dùng quá khứ hoàn thành – xảy ra sau dùng quá khứ đơn
  Ex: Before I went out with friends, I had done my homework. (Trước khi đi chơi với bạn, tôi đã làm bài tập về nhà.)

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các từ: By the time, prior to that time, before, after, as soon as, until then,…

Công thức tiếng anh: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense)

Công thức tiếng anh: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense)
Công thức tiếng anh: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense)

Định nghĩa

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (tiếng Anh: Past perfect continuous) là thì trong ngữ pháp tiếng Anh được dùng để diễn đạt quá trình xảy ra một hành động bắt đầu trước một hành động khác xảy ra trong quá khứ. Thì này thường chỉ dùng khi nào cần diễn đạt tính chính xác của hành động.

Công thức

 • Câu khẳng định: S + had been + V_ing + O
  Ex: Jenny had been working for three hours when the boss telephoned. (Jenny đã làm việc được ba giờ thì ông chủ gọi điện.)
 • Câu phủ định: S + had + not + been + V_ing + O
  Ex: I hadn’t been talking to Mike when I saw him. (Tôi đã không nói chuyện với Mike khi tôi nhìn thấy anh ấy.)
 • Câu nghi vấn: Had + S + been + V_ing + O? ​
  Ex: Had he been playing soccer for two hours before he went to eat dinner?.(Anh ấy đã chơi bóng trong hai giờ trước khi đi ăn tối?)

Công thức tiếng Anh 

 • Diễn tả một hành động xảy ra liên tục trước một hành động khác trong quá khứ.
  Ex: I had been doing some market research before my boss asked me to. (Tôi đã thực hiện một số nghiên cứu thị trường trước khi sếp yêu cầu.)

Lưu ý: hành động xảy ra trước chia ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Hành động xảy ra sau chia ở thì quá khứ đơn.

 • Diễn tả một hành động xảy ra kéo dài liên tục trước một thời điểm được xác định trong quá khứ.
  Ex: My husband and I had been quarreling for an hour until 6 pm. (Tôi và chồng đã cãi nhau cả tiếng đồng hồ cho đến 6 giờ chiều.)

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường chứa các từ như Until then, by the time, prior to that time, before, after…

Công thức tiếng anh: Thì tương lai đơn (Simple future tense)

Công thức tiếng anh: Thì tương lai đơn (Simple future tense)
Công thức tiếng anh: Thì tương lai đơn (Simple future tense)

Định nghĩa

Thì tương lai đơn (tiếng Anh: Simple future tense) dùng để diễn tả một hành động không có dự định trước. Hành động đó được quyết định ngay tại thời điểm nói.

Công thức tiếng Anh 

 • Câu khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O
  Ex: I will go to Phu Quoc on the weekend. (Tôi sẽ đi Phú Quốc vào cuối tuần.)
 • Câu phủ định: S + shall/will + not + V(infinitive) + O
  Ex: I won’t go to Phu Quoc on the weekend. (Tôi sẽ không đi Phú Quốc vào cuối tuần.)
 • Câu nghi vấn: Shall/will+S + V(infinitive) + O?
  Ex: Will you go to Phu Quoc on the weekend? (Bạn sẽ đi Phú Quốc vào cuối tuần đúng không?)

Cách dùng

 • Diễn tả một dự đoán không có căn cứ xác định.
  Ex: She thinks it will be sunny. (Cô ấy nghĩ rằng trời sẽ nắng.)
 • Diễn tả dự định đột xuất xảy ra ngay lúc nói.
  Ex: I will bring coffee to you. (Tôi sẽ mang cà phê đến cho bạn.)
 • Diễn tả lời ngỏ ý, hứa hẹn, đề nghị, đe dọa.
  Ex: Tôi sẽ không giúp đỡ bạn nữa. (I won’t help you anymore.)

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các từ: tomorrow, next day/week/month/year, in + thời gian…

Lưu ý: Thì tương lai đơn sử dụng trong mệnh đề chính câu điều kiện loại 1.

Ex: If you don’t study hard, you will fail the exam. (Nếu bạn không học chăm chỉ, bạn sẽ trượt kỳ thi.)

Công thức tiếng anh: Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense)

Công thức tiếng anh: Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense)
Công thức tiếng anh: Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense)

Định nghĩa

Thì tương lai tiếp diễn (tiếng Anh: Future continuous tense) dùng để diễn tả một hành động,sự việc đang diễn ra tại một thời điểm nhất định trong tương lai.

Công thức tiếng Anh 

 • Câu khẳng định: S + will/shall + be + V-ing
  Ex: I’ll be staying at home at 8 am tomorrow. (Tôi sẽ ở nhà lúc 8 giờ sáng mai.)
 • Câu phủ định: S + will/shall + not + be + V-ing
  Ex: I won’t be staying at home at 8 am tomorrow. (Tôi sẽ không ở nhà lúc 8 giờ sáng mai.)
 • Câu nghi vấn: Will/shall + S + be + V-ing?
  Ex: Will he be staying at home at 8 am tomorrow? (Anh ấy sẽ ở nhà lúc 8 giờ sáng mai chứ?)

Cách dùng

 • Diễn tả về một hành động xảy ra trong tương lai tại thời điểm xác định.
  Ex: I will be going camping at this time next Sunday. (Tôi sẽ đi cắm trại vào lúc này vào Chủ nhật tới.)
 • Diễn tả về một hành động đang xảy ra trong tương lai thì có hành động khác chen vào.
  Ex: I will be waiting for you when the plane lands. (I will be waiting for you when the plane lands.)

Lưu ý: với hành động đang xảy ra trong tương lai ta chia thì tương lai tiếp diễn. Hành động khác chen chia ở thì hiện tại đơn.

Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có các cụm từ: next time/year/week, in the future, and soon,…

Công thức tiếng anh: Thì tương lai hoàn thành (Future perfect tense)

Công thức tiếng anh: Thì tương lai hoàn thành (Future perfect tense)
Công thức tiếng anh: Thì tương lai hoàn thành (Future perfect tense)

Định nghĩa

Thì tương lai hoàn thành (tiếng Anh: Future perfect tense) dùng để diễn tả một hành động sẽ được hoàn thành tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Công thức tiếng Anh 

 • Câu khẳng định: S + shall/will + have + V3/ed
  Ex: I will have finished my homework on Sunday. (Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà vào Chủ nhật.)
 • Câu phủ định: S + shall/will not + have + V3/ed
  Ex: I won’t have finished my homework on Sunday. (Tôi sẽ không hoàn thành bài tập về nhà vào Chủ nhật.)
 • Câu nghi vấn: Shall/Will+ S + have + V3/ed?
  Ex: Will he have finished my homework on Sunday? (Anh ấy sẽ làm xong bài tập của tôi vào Chủ nhật chứ?)

Cách dùng

 • Diễn tả về một hành động hoàn thành trước một thời điểm xác định trong tương lai.
  Ex: I will have finished my homework by 8 o’clock. (Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà trước 8 giờ.)
 • Diễn tả về một hành động hoàn thành trước một hành động khác trong tương lai.
  Ex: When my mother comes back, I will have done homework. (Khi mẹ tôi trở lại, tôi sẽ làm bài tập về nhà.)

Lưu ý: Hành động xảy ra trước chia thì tương lai hoàn thành, hành động xảy ra sau chia thì hiện tại đơn.

Dấu hiệu nhận biết: Đi kèm với các từ: by/by the time/by the end of + thời gian trong tương lai,…

Công thức tiếng anh: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous tense)

Công thức tiếng anh: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous tense)
Công thức tiếng anh: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous tense)

Định nghĩa

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (tiếng Anh: Future perfect continuous tense) dùng để diễn tả một hành động đã đang sảy ra cho tới một thời điểm được nói trong tương lai.

Công thức tiếng Anh 

 • Câu khẳng định: S + shall/will + have been + V-ing + O
  Ex: By this August I have been studying for 2 years at this school. (Tính đến tháng 8 này thì tôi đã học tại ngôi trường này được 2 năm.)
 • Câu phủ định: S + shall/will not+ have + been + V-ing
  Ex: The workers won’t have been finishing this bridge for 4 years by the end of next month. (Tới cuối tháng này công nhân sẽ chưa thi công cái cầu này được 4 năm.)
 • Câu ghi vấn: Shall/Will + S+ have been + V-ing + O?
  Ex: Will you have been living in this house for 10 years by this week? (Bạn sẽ sống ở căn nhà này dduocj 10 năm tính tới tuần này à?)

Cách dùng

 • Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến một thời điểm cho trước trong tương lai
  Ex: Until the end of this month, I will have been working at Step Up for 5 years. (Cho đến cuối tháng này, tôi sẽ làm việc tại Step Up được 5 năm.)

Dấu hiệu nhận biết: Có chứa For + khoảng thời gian + by/before + mốc thời gian trong tương lai: by then, by the time,…

Mẹo ghi nhớ 12 thì trong Công thức tiếng anh

Mẹo ghi nhớ 12 thì trong tiếng Anh
Mẹo ghi nhớ 12 thì trong tiếng Anh

Để ghi nhớ 12 thì trong tiếng Anh, rất đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện theo 3 mẹo Họa Mi Tech mách nhỏ dưới đây:

Nhớ động từ dùng trong các thì trong tiếng Anh

Mỗi thì sẽ có các cấu trúc ngữ pháp và những cách sử dụng khác nhau, để ghi nhớ được điều này, các bạn phải nắm rõ các quy tắc xây dựng của mỗi thì, có như vậy việc học các thì trong tiếng Anh sẽ không bị nhầm lẫn nữa.

Đối với các thì hiện tại, động từ và trợ động từ được chia ở cột thứ nhất trong bảng động từ bất quy tắc.

Đối với những thì quá khứ, động từ cũng như trợ động từ sẽ được chia theo cột thứ 2 trong bảng động từ bất quy tắc.

Đối với những thì tương lai, bắt buộc phải có từ “will” trong câu và động từ có hai dạng là “to be” và “verb-ing”.

Thực hành và luyện tập

Với tiếng Anh nói chung và các thì nói riêng, việc quan trọng nhất vẫn là luyện tập, thực hành.

Cho dù bạn học rất kỹ lý thuyết nhưng nếu không chịu khó thực hành thì cũng rất nhanh quên.

Hãy chăm chỉ làm bài tập sau mỗi bài học về các thì, chắc chắn, kiến thức về 12 thì trong tiếng Anh sẽ không còn là vấn đề với bạn.

Kết luận

Trên đây là công thức, cách sử dụng 12 thì trong Tiếng Anh căn bản Update 2022 mà ai cũng cần biết đến. Hy vọng với những thông tin trên đây, bạn đọc sẽ biết cách sử dụng cũng như ghi nhớ thêm những kiến thức này để phục vụ cho việc học cũng như công việc về sau. 

Đừng quên like share để Họa Mi Tech có thêm động lực sáng tạo thêm ngày càng nhiều những chủ đề hay ho khác. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn cần hỗ trợ thêm thông tin, giải đáp thắc mắc nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đón đọc. 

#Source: Game Bài Đổi Thưởng

Tin Liên Quan

Top Game Bài Đổi Thưởng

1
i9BET

Nhà cái truyền thống và uy tín nhất Việt Nam. Tặng 150k free khi đăng ký. Hoàn trả lên đến 3%!

2
RIK VIP

Game Bài Đổi Thưởng Kiểu Mỹ - Đăng Ký +100k

3
B52

Game Bài Bom Tấn Đổi Thưởng - Tặng Code 50K

4
789 CLub

Game Bài Las Vegas - Tặng Code 55K miễn phí

6
TOP88

Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín

9
ZOWIN

Game Đánh Bài Đổi Thưởng Số 1 Việt Nam

10
SUNWIN

Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín TOP 1

Gift Code

Liên Kết Hữu Ích

Xem thêm nhà cái uy tín hàng đầu hiện nay. Cá cược uy tín tại. Ngoài ra, chúng tôi xin giới thiệu thêm nhà cái ➤ NoHu
backtotop